Panel öffnen/schließenService

Vergangene Sitzungen

Bauausschuss am 17.02.2020

 • Rathaus, Schlossplatz 1, Sitzungssaal, 2. Stock
 • Bauauschuss-Sitzung

Stadtratssitzung am 27.01.2020

 • Sitzungssaal des Feuerwehrhauses, Illerbergerstr. 11a, 89264 Weißenhorn
 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Rathaus Schlossplatz 1, Sitzungssaal, 2. Stock
 • Bauauschuss-Sitzung

Hauptausschuss

 • Rathaus Weißenhorn, Sitzungssaal, 2. Stock
 • Hauptausschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Hauptausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Hauptausschuss-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Hauptausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Hauptausschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Hauptausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Hauptausschuss-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Hauptausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Hauptausschuss-Sitzung

Stadtrat 29.04.2019

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Gesamtdatei öffentlich SR 2019-04-29

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Haushaltsberatungen

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Haushaltsberatungen

Stadtrat

 • Stadtrat-Sitzung

Bauausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Bauauschuss-Sitzung

Kulturausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Kulturausschuss-Sitzung

Stadtrat

 • Sitzungssal, Schlossplatz 1, 89264 Weißenhorn
 • Stadtrat-Sitzung

Hauptausschuss

 • Sitzungssaal Rathaus
 • Hauptausschuss-Sitzung